Flaga Polski Flaga Uni Europejskiej
  • Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 2626
Mapa witryny 9
Ochrona Danych Osobowych 32
Rejestr zmian 27
Redakcja BIP 29
Tłumacz języka migowego 29
Statystyka strony 11
Jak korzystać z BIP? 29
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 58
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 14
Dział: Zamówienia i przetargi publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia i przetargi publiczne 126
Trwające 50
Powyżej 130 tysięcy złotych 11
Poniżej 130 tysięcy złotych 71
Zakończone 28
Plan zamówień publicznych 24
Archiwum 11
Dział: Praca
Podstrona Ilość
Praca 622
Dział: Zarządzenia
Podstrona Ilość
Zarządzenia 247
ARCHIWUM 18
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 93
Dział: Kontakt
Podstrona Ilość
Kontakt 988
Dział: Aktualności
Podstrona Ilość
Aktualności 828
Dział: Struktura organizacyjna
Podstrona Ilość
Struktura organizacyjna 266
Kierownictwo 136
Status prawny 62
Struktura organizacyjna 78
Dział: Dział Profilaktyki i Wspierania Rodziny
Podstrona Ilość
Dział Profilaktyki i Wspierania Rodziny 438
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej 71
Świetlice Wsparcia Dziennego 125
Dział: Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych
Podstrona Ilość
Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych 413
Świadczenia rodzinne 241
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 84
Zasiłki rodzinne 66
Dodatki do zasiłków rodzinnych 33
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 36
Zasiłki pielęgnacyjne 79
Świadczenia pielęgnacyjne 78
Świadczenia rodzicielskie 58
Fundusz Alimentacyjny 43
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 32
Działania wobec dłużników alimentacyjnych 8
Jednorazowe świadczenia "Za życiem" 56
Zaświadczenia do Funduszu Ochrony Środowiska 56
Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe. 40
Dział: Dzienny Dom SENIOR+
Podstrona Ilość
Dzienny Dom SENIOR+ 183
Wydarzenia minionego roku 2023 8
„Złota jesień u seniorów” 8
Dzień Babci i Dziadka 2024 9
Wiosna w Dziennym Domu Senior+ 3
Dział: Dział Interwencji i Pomocy Środowiskowej
Podstrona Ilość
Dział Interwencji i Pomocy Środowiskowej 273
Rodzaje świadczeń 87
Terenowe punkty pomocy społecznej 108
Wymagane dokumenty 31
Zasady udzielania świadczeń 43
Dział: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Podstrona Ilość
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 127
Dział: Projekty Współfinansowane z UE
Podstrona Ilość
Projekty Współfinansowane z UE 157
Bieruń przeciwko przemocy 16
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym 17
Dział: Opieka Wytchnieniowa
Podstrona Ilość
Projekty 107
OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA JST EDYCJA 2024 18
OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2023 18
OPIEKA WYTCHENIOWA DLA JST EDYCJA 2024 3
Dział: Dostępna przestrzeń publiczna
Podstrona Ilość
Dostępna przestrzeń publiczna 5
Dział: Sprawozdania
Podstrona Ilość
Sprawozdania 83
Sprawozdania z działalności MOPS 39
Sprawozdania finansowe 32
Dział: Majątek
Podstrona Ilość
Majątek 7
Dział: Budżet
Podstrona Ilość
Budżet 5
Dział: Zadania
Podstrona Ilość
Zadania 4
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry