Flaga Polski Flaga Uni Europejskiej
  • Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 804
Mapa witryny 7
Ochrona Danych Osobowych 14
Rejestr zmian 17
Redakcja BIP 18
Tłumacz języka migowego 16
Statystyka strony 7
Jak korzystać z BIP? 15
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 26
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 4
Dział: Zamówienia i przetargi publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia i przetargi publiczne 70
Trwające 38
Powyżej 130 tysięcy złotych 6
Poniżej 130 tysięcy złotych 63
Zakończone 16
Plan zamówień publicznych 12
Archiwum 8
Dział: Praca
Podstrona Ilość
Praca 209
Dział: Zarządzenia
Podstrona Ilość
Zarządzenia 94
ARCHIWUM 11
Dział: Kontrola
Podstrona Ilość
Kontrola 52
Dział: Kontakt
Podstrona Ilość
Kontakt 185
Dział: Aktualności
Podstrona Ilość
Aktualności 254
Dział: Struktura organizacyjna
Podstrona Ilość
Struktura organizacyjna 123
Kierownictwo 53
Status prawny 35
Struktura organizacyjna 35
Dział: Dział Profilaktyki i Wspierania Rodziny
Podstrona Ilość
Dział Profilaktyki i Wspierania Rodziny 168
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej 48
Świetlice Wsparcia Dziennego 51
Dział: Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych
Podstrona Ilość
Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych 138
Świadczenia rodzinne 72
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 21
Zasiłki rodzinne 14
Dodatki do zasiłków rodzinnych 8
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 16
Zasiłki pielęgnacyjne 23
Świadczenia pielęgnacyjne 21
Świadczenia rodzicielskie 23
Fundusz Alimentacyjny 18
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 21
Działania wobec dłużników alimentacyjnych 3
Jednorazowe świadczenia "Za życiem" 25
Zaświadczenia do Funduszu Ochrony Środowiska 19
Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe. 12
Dział: Dzienny Dom SENIOR+
Podstrona Ilość
Dzienny Dom SENIOR+ 91
Dział: Dział Interwencji i Pomocy Środowiskowej
Podstrona Ilość
Dział Interwencji i Pomocy Środowiskowej 148
Rodzaje świadczeń 42
Terenowe punkty pomocy społecznej 68
Wymagane dokumenty 16
Zasady udzielania świadczeń 20
Dział: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Podstrona Ilość
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 77
Dział: Projekty Współfinansowane z UE
Podstrona Ilość
Projekty Współfinansowane z UE 84
Bieruń przeciwko przemocy 9
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym 12
Dział: Projekty dofinansowane z środków budżetu państwa
Podstrona Ilość
Projekty dofinansowane z środków budżetu państwa 27
OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2022 1
OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2023 12
Dział: Majątek
Podstrona Ilość
Majątek 7
Dział: Sprawozdania
Podstrona Ilość
Sprawozdania 29
Sprawozdania z działalności MOPS 17
Sprawozdania finansowe 7
Dział: Budżet
Podstrona Ilość
Budżet 5
Dział: Zadania
Podstrona Ilość
Zadania 4
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry