Flaga Polski Flaga Uni Europejskiej
  • Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu
Grafika BIP
Strona główna/Zarządzenia

Zarządzenia

znaleziono wiadomości: 103

2023-11-20

zarządzenie nr DN.021.20.2023 z dnia 15.11.2023 r.

w sprawie: polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach standardów ochrony małoletnich obowiązujacej w Świetlicach Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym w Bieruniu

2023-11-20

zarządzenie nr DN.021.19.2023 z dnia 15.11.2023 r.

w sprawie: jednolitych procedur postępowania w Świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym w Bieruniu w sytuacjach kryzysowych

2023-10-11

zarządzenie nr DN.021.18.2023 z dnia 10.10.2023 r.

w sprawie: powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu

2023-10-03

zarządzenie nr DN.021.17.2023 z dnia 28.09.2023 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

2023-09-18

zarządzenie nr DN.021.16.2023 z dnia 12.09.2023 r.

w sprawie: uchylenia Procedury postępowania w przypadku odbierania dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie i umieszczenia go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej wprowadzonej zarządzeniem nr 0161/16/2014

2023-09-18

zarządzenie nr DN.021.15.2023 z dnia 05.09.2023 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Dyrektora MOPS w Bieruniu nr DN.021.6.2021 z dnia 31.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

2023-09-18

zarządzenie nr DN.021.14.2023 z dnia 29.08.2023 r.

w sprawie: wprowadzenia zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu

2023-08-30

zarządzenie nr DN.021.13.2023 z dnia 28.08.2023 r.

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu 

2023-08-25

zarządzenia nr DN.021.12.2023 z dnia 22.08.2023 r.

w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu

2023-08-14

zarządzenie nr DN.021.11.2023 z dnia 01.08.2023 r.

w sprawie: wprowadzenia podziału terenu dla pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry